Workshop-ok, tréningek

Workshop-jaink, a készségeket, kommunikációt és együttműködést fejlesztő tréningjeink során a résztvevők aktív szituációs gyakorlatokban szereznek tapasztalatokat. A "csinálva tanulás" elveit és gyakorlatait követve a résztvevők megélik a szituációkat, azokat közösen kielemezzük, és a megkeressük a kapcsolódási pontokat a szimulált esetek és a mindennapok között.

Nagy hangsúlyt fektetünk a csoportdinamikára úgy, hogy azt egyéni megélés és fejlődés is biztosított maradjon.

A programjaink időtartama, gyakorisága, résztvevőinek száma az adott tematikától és a szervezetfejlesztési céloktól függnek. A tartalom hitelességét egyrészt szaktudásunkkal, másrészt a szükség szerint bevont szakértőink bevonásával garantáljuk.

Célunk a szervezet fejlesztése, a működés - működtetés megszilárdítása és támogatása, az asszertív kommunikáció és az önérvényesítési készségek alkalmazása, elmélyítése.

GYAKORLATORIENTÁLT VEZETŐI ISMERETEK

Fontos az elején leszögezni, hogy vezetni teljesen más, mint vezető szakmai feladatot ellátni. A vezetés egy önálló tudomány és szakma. Meg lehet tanulni, készségeit lehet fejleszteni. Egyben kritikus következményei lehetnek, mind a vezetőre, mind a vezetettekre nézve, ha a vezető csak főnök akar vagy tud lenni.

Annak érdekében, hogy egy vezető alapos ismeretekkel tudja alkalmazni a különböző vezetői stílusokat vezetésfejlesztési gyakorlatokat tartunk. A tréningek, workshop-ok során a résztvevők megtapasztalhatják a menedzselés, a leadership, a motivációs és konfliktuskezelési elméletek gyakorlati megvalósításait. Közben különböző kommunikációs technikákkal és eszköztárral gazdagodnak.

Célunk, hogy a gyakorlatok segítségével a résztvevők ki tudják alakítani maguknak a vezetői eszköztárukat és a sikeres működésük érdekében tudják alkalmazni a modern vezetői ismereteket, az adott helyzethez és szerephez illő kommunikációs stílust, valamint a megfelelő vezetői magatartást. 

SZERVEZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉS

Csapatépítés, szervezeti együttműködés fejlesztés nálunk nem az esti "ereszd el a hajam" buliról szól.
Számunkra strukturált, dinamikus és bevonó programok segítségével a csoport összetartása és az emberi tényező aktív fejlesztése a cél.

A szervezeti kultúra leképződik a szervezetben dolgozók magatartásában, viselkedésükben, kommunikációjukban. Ahhoz hogy ezeket egymással és egymásért is megtapasztalják, tréningjeink biztosítják, hogy:

 • a versenyhelyzetek,
 • az érdek-öszehangolások,
 • teljesítmény feladatok,
 • döntési- és hatalomgyakorlási,
 • szabályalkotó és
 • szerepgyakorló

elemeink beépüljenek és eredményesebbé tegyék a szervezetet.

KONFLIKTUSKEZELÉS

Elkerülhetetlen, hogy ne tapasztaljunk meg konfliktusokat. És mi több, a konfliktusok nem mindig rosszak. Ellenkezőleg, viselkedésünktől függően sokat tanulhatunk konfliktusainkból. Sok vitás helyzet keletkezik düh, a harag, a tehetetlenség, határozatlanság érdekkülönbözetek miatt.

Annak érdekében, hogy kapcsolataink a lehető legkisebb mértékben sérüljenek és érdekeinket a leghatékonyabb tudjuk magunkat érvényesíteni a konfliktusok kezelését is megtanító asszertív kommunikációs tréningeket tartunk.
A munkahelyi helyzeteken túl segítünk, hogy a magánéleti szituációk során is tudják a résztvevők alkalmazni kommunikációs és konfliktuskezelési készségeiket.

SZERVEZETI MOTIVÁCIÓ GYAKORLATOK

A jelenkori vezetés egyik legnagyobb kihívása, hogy az analóg 20. században szocializálódott vezetők a digitális 21. század nemzedékét is képes legyen motiválni, miközben minden korosztály teljesítményszintjét irányba tudja tartani.
Ehhez vezetőként különösen fontos tudni és alkalmazni tudni, hogy:

 • mi motiválja az egyéneket,
 • vajon ez külső vagy belső motiváció,
 • hogy melyek a személyes motivációs tényezők,
 • ki milyen motivációs szinten áll,
 • hogyan lehet különböző embereket közös munkahelyi szituációkban motiválni.

Ahhoz, hogy a vezetőknek segítsünk a motivációs eszköztárukat felépíteni és tudatosan alkalmazni, olyan kiscsoportos kurzust szervezünk, aminek segítségével képesek lehetnek a csapatukra építeni, a munka- és vezetőtársaikat motiválni, szakértelmüket, elkötelezettségüket fokozni.

Vissza az oldal tetejére